Kampanja Aroma color/farbe za kosu realizovana je u martu 2017. na nivou cijele BiH. U toku kampanje podjeljeno je preko 175 poklona.