Kampanja je realizovana u januaru i martu 2017. u 34 objekta na nivou cijele BiH. U toku kampanja podjeljeno je preko 2 500 poklona.