Hell energy je popularan brand energetskog pića koji je prvenstveno distribuira u Evropi i Aziji. Hell Energi LTD je osnovan u Mađarskoj u aprilu 2006. godine kao privatna kompanija. U roku od tri godine postao je lider  na tržištu u Mađarskoj. Hell energy je sada lider na tržištu u Rumuniji, Bugarskoj, Slovačkoj, Kipru i Azerbejdžanu i dostupan je u više od 40 zemalja širom svijeta.

Promocije su bile degustaciono – prodajnog karaktera. Kampanja je realizovana u periodu jun – jul 2017. Obuhvaćeno je 23 objekta na nivou cijele BiH.  U toku kampanje podjeljeno je preko 500 poklona.