U period mart 2017. prestavljena je nova tehnologija bader. Obuhvaćeno je  26 objekata na nivou cijele BiH. U toku kampanje podjeljeno je preko 25 000 uzoraka.