365BTL kontakt

365BTL d.o.o. – Agencija za marketing i promociju

Jevrejska 58, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
JIB: 4403264050008  |  PIB: 403264050008  |  MB: 11073760
Žiro račun: 555-007-00225952-43 (Nova banka a.d. Banja Luka)
Tel: +387 51 232 200 | Fax: + 387 51 232 201
PDV uvjerenje ( PDF fajl  |  JPG slika )
E-mail: info@365btl.com

 

Ime firme *

Kontakt osoba *

E-mail *

.

Kontakt telefon *

.

Za koju ste uslugu zainteresovani? *

Koji brend/proizvod želite da promovišete? *

U kolikom periodu želite promovisati svoj proizvod? *

U kojoj regiji želite promovisati svoj proizvod? *

Želite li poseban tim promotera? *

Napomena

.

Unesite kôd sa slike

captcha