365BTL - Istraživanje tržišta

Kvantitativna istraživanja / Potpuna diskrecija / Nacionalna pokrivenost

Ponekad klijenti imaju različite poglede i mišljenja o poziciji svojih i konkurentskih proizvoda u odnosu na realnu situaciju na tržištu. Naša istraživanja omogućavaju klijentu da dobije realnu sliku o poziciji i vrijednosti svojih proizvoda, te praćenje konkurencije, tržišnih trendova i sve veće zahtjeve potrošača.

Mi pružamo našim klijentima alate koji im omogućavaju da pravovremeno imaju saznanja o kretanjima na tržištu:

  • Monitoring cijena
  • „Shelf share“ + „Number of facings“
  • Mjerenje distribucije
  • Aktivnosti konkurencije
  • „Ad hoc“ ankete i istraživanja
  • Sakupljanje i mjerenje podataka na uzorku