365BTL - Produkcija POS materijala

Letak / Brošura / Wobbler / Hanger / Poster / Polica / Kutija / Naljepnica / Uniforma / Promo pult / Banner

Vizuelna komunikacija je od ključnog značaja kada je riječ o kvalitetnom pozicioniranju proizvoda na tržištu. Pored dobro osmišljenih reklamnih kampanja i idejnih rješenja, POS (Point of Sale) i POP (Point of Purchase) materijali jednako su važni za promociju Vaših proizvoda.

Putem usluga naše štamparije Megatone za Vas osmišljavamo i izrađujemo raznovrsne POS i POP materijale (letak, brošura, wobbler, hanger, poster, polica, kutija, naljepnica, uniforma, promo pult, banner, itd.) kako bismo osigurali što uspješnije promocije i porast prodaje Vaših proizvoda.