365BTL - Unapređenje prodaje

Tim unapređivača prodaje na nacionalnom nivou / Pokrivenost preko 200 ključnih kupaca / Obuka u saradnji sa klijentom

Prepustite nam brigu o unapređenju prodaje Vaših proizvoda i naš tim unapređivača pobrinuće se da Vaši proizvodi uvijek budu dostupni, na vidnom mjestu, uredno poredani na polici i pozicionirani tako da se kupci lako mogu opredijeliti za njegovu kupovinu.

Iz oblasti unapređenja prodaje nudimo sljedeće usluge:

  • Izlaganje proizvoda na dnevnoj/sedmičnoj/mjesečnoj bazi
  • Poboljšanje pozicije proizvoda na polici/u objektu
  • Izrada i postavljanje POS i POP materijala
  • Održavanje polica i proizvoda čistim
  • Rotaciono obnavljanje i evidencija zaliha proizvoda na policama
  • Odstranjivanje i prijavljivanje oštećene robe
  • Provjeravanje stanja robe/proizvoda na skladištu
  • Sugerisanje narudžbi robe