365BTL-WB1
WB – prikazati svoj brand sa učinkom

WB je kreativan outdoor marketing koji direktno komunicira proizvod /uslugu.
– inovativan – drugačiji
– atraktivan – WB se kreće ,pleše i zabavlja
– efektivan – snažan vizuelni doživljaj za posmatrače (pješaci i vozači)
– fleksibilan – WB može ići tamo gdje drugi mediji ne mogu
– insertacija direktno na lokacije na kojima borave CG

Galerija / Portfolio