In store
promocije

(live prezentacija & degustracija, triple action)

Out store promocije

Sampling

(door to door, special)

Event

Nagradne igre

(pravni segment, kreativa, produkcija, implementacija POP i ostalih materijala kao support NI)

Ostale usluge iz BTL segmenta

(istraživanje tržišta, MS , focus grupe)

Realizacija projekata

365 BTL

Realizacija po inputima Klijenta

Mi pravimo kompletnu platformu koja uključuje strategiju, kreativu, produkciju i implementaciju.

Osnova za platformu je specifikacija Klijenta: brand, vrsta kupovine, CG i lokacije implemetacije.

Plan realizacije aktivnosti

Event segment

365 BTL

kompletna organizacija pripada 365 BTL ( kraativa, strategija, projektovanje, produkcija i implementacija).

Klijent dostavlja platformu a 365 BTL vrši implementaciju.

Portfolio

Pogledajte naš portfolio